close
رزرو هتل
درحاشیه 2,اردوگاه درحاشیه,قسمت دوم درحاشیه,درحاشیه دوم,درحاشیه

درحاشیه 2,اردوگاه درحاشیه,قسمت دوم درحاشیه,درحاشیه دوم,درحاشیه

درحاشیه 2,اردوگاه درحاشیه,قسمت دوم درحاشیه,درحاشیه دوم,درحاشیه مهران مدیری,
رونمایی از اردوگاه «در حاشیه» ساختمان داخلی این اردوگاه در سوله ای در پایین ترین قسمت این قلعه قرار گرفته است