اس ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان 96,
روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است ... فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب