تصادف زنجیره ای در تهران 4 خودرو سواری با 2 کامیون - تک عکس

تصادف زنجیره ای,4 خودرو سواری با 2 کامیون,picone.ir,تک عکس,
تک عکس:ساعت 07:54 دقیقه صبح دوشنبه در بزرگراه فتح، نرسیده به سه راه شهریار ، برخورد زنجیره ایی چهار خودرو سواری و دو کامیون (یک کامیون تریلی با بار آهن، یک کامی
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب