close
رزرو هتل
تعبیر خواب آب تیره - تک عکس

تعبیر خواب آب تیره - تک عکس

اب تیره در خواب,خواب اب تیره,اب تیره در خواب دیدن,تعبیر خواب اب تیره,
1. دیدن آب تیره در خواب غم بود. 2.تعبیر خواب آب تیره در فساد افتادن است. 3. تعبیر دیدن آب تیره در خواب روان ظلمی براهل زمین پیدا شود.