close
رزرو هتل
دومابه پوتین اجازه داد/ اقدام نظامی علیه ترکیه

دومابه پوتین اجازه داد/ اقدام نظامی علیه ترکیه

دومای روسیه،اقدام نظامی،علیه ترکیه,
رئیس دومای روسیه با بیان اینکه ترکیه به عمد قصد کشتار خلبانان روسی را داشته تاکید کرد روسیه مجاز به انجام اقدامات نظامی در پاسخ به این اقدام است