زمان واریز یارانه مهر مشخص شد / امشب زمان واریز 26 مهر - تک عکس

یارانه نقدی مهرماه,زمان واریز,تک عکس,picone.ir,
تک عکس:شصت و هشتمین مرحله یارانه نقدی مهرماه، ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب