سعید کشن فلاح کارگردان تئاتر فوت کرد - تک عکس

علت فوت,سعید کشن فلاح,تک عکس,picone.ir,
تک عکس:این مدرس، کارگردان و مدیر تئاتری در پرونده هنری خود کارگردانی نمایش های «ﻭﺍﺗﺴﻼﻭ »، « ﻣﺮگ ﺁﻭﺍ »، « ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ »، « ﺭﻭﺷﻨﺎیی ﺗﻴﺮﻩ »، « بی ﺭﻳﺸﻪ« و بازی در نم
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب