علائم ظهور امام زمان ‎به روایت امام حسين(ع)‎ - تک عکس

علائم ظهور ‎به روایت امام حسين,علائم ظهور,روایت امام حسين,امام حسين‎,علائم حتمی ظهور,هنگام ظهور,زمان ظهور,تک عکس,picone.ir,
تک عکس :آن ساعتى كه دشمنان، جدّم را به قتل رساندند فرشتگان با ناراحتى عرض كردند پروردگارا! آیا از كسانى كه فرزند برگزیده تو را شهید كردند در می‌‏گذرى؟ خداوند به
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب