موهای نم دار,خوابیدن با موهای نم دار,موهای خیس,خوابیدن با موهای خیس

موهای نم دار,خوابیدن با موهای نم دار,موهای خیس,خوابیدن با موهای خیس,عوارض خوابیدن با موهای موهای نم دار,عوارض خوابیدن با موهای خیس,تک عکس,picone.ir,
تک عکس :هرگز با موی خیس در حوله پیچیده شده به رخت‌خواب نروید. در این شرایط باکتری‌ها شرایط مساعدی برای رشد تکثیر دارند
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب