متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)
آخرين اخبار سايت :
سفارش تبليغ
سفارش تبليغ
سفارش تبليغ
سفارش تبليغ
تبلیغات
متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)
متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)

 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی اس ام اس,میلاد حضرت مهدی اس ام اس,تولد امام زمان اس ام اس,اس ام اس تولد حضرت مهدی ع,اس ام اس تولد حضرت مهدي,اس ام اس تولد حضرت مهدی عج,اس ام اس تبریک تولد حضرت مهدی,اس ام اس روز تولد حضرت مهدی,اس ام اس برای تولد حضرت مهدی (عج),میلاد حضرت مهدی مبارک,میلاد حضرت مهدی مبارک باد,ولادت حضرت مهدی مبارک,ولادت حضرت مهدي مبارك,میلاد حضرت مهدی شعر,ولادت حضرت مهدی شعر,شعر برای تولد حضرت مهدی,شعر کودکانه تولد حضرت مهدی,شعر درمورد تولد حضرت مهدی,عکس درباره تولد حضرت مهدی,عکسهای تولد حضرت مهدی,عکس برای تولد حضرت مهدی,عکس نوشته تولد حضرت مهدی,عکس به مناسبت تولد حضرت مهدی,عکس در مورد تولد حضرت مهدی,عکس نوشته برای تولد حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدي,تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی عج,پیام تبریک تولد حضرت مهدی عج,تبریک ولادت حضرت مهدی عج,پیامک ولادت حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدی کریمی,ولادت حضرت مهدی مولودی,ولادت حضرت مهدی نیمه شعبان,ولادت حضرت مهدی مداحی

 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

متن و عکس نوشته تولد حضرت مهدی (عج)picone.ir

,تولد حضرت مهدی,تولد حضرت مهدی ع,تولد حضرت مهدی چه روزی است,تولد حضرت مهدی اس ام اس,تولد حضرت مهدی مبارک,تولد حضرت مهدی شعر,تولد حضرت مهدی عکس,تولد حضرت مهدي,تولد حضرت مهدي عج,ولادت حضرت مهدی,ولادت حضرت مهدی عج,میلاد حضرت مهدی عج,ولادت حضرت مهدي عج,میلاد حضرت مهدی ع,ولادت حضرت علی مهدی رعنایی,سال تولد حضرت مهدی عج,تاریخ تولد حضرت مهدی ع,تولد امام زمان چه روزی است,ولادت حضرت مهدی 

 

اس ام اس تبریک نیمه شعبان 

 

یکی از جمعه ها جان خواهد آمد

به درد عشق، درمان خواهد آمد
غبار از خانه های دل بگیرید
که بر این خانه مهمان خواهد آمد

♥♥♥

هر راه بجز راه تو کج خواهد شد

بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد
ما منتظران اگر بخواهیم همه
امسال همان سال فرج خواهد شد
♥♥♥
ما التماس روز ظهور توأیم لیک
هر وقت، هر زمان که دلت بود میرسی
روزی تو میرسی و علی شاد میشود
بغض گلوی فاطمه آزاد میشود . . .
♥♥♥
زیباترین یقین بخدا پیش روی ماست
با یوسفی که یکسره در آرزوی ماست
ما گرد و خاک پای تو را جمکران کنیم
یک گوشه از نگاه تو را آسمان کنیم . . .
♥♥♥
آید آن صبح درخشانى که من مى ‏خواستم
روشنى بخش دل و جانى، که من مى‏ خواستم
از نسیم جانفزاى گلشن آل رسول
بشکفد گلهاى بستانى که من مى ‏خواستم . . .
♥♥♥
جهت دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد
نگهم خواب ندارد
قلمم گوشه ی دفتر
غزل ناب ندارد
همه گویند به انگشت اشاره مگر این عاشق دیوانه دلسوخته ارباب ندارد ؟
تو کجایی ؟
شده ام باز هوایی
چه شود جمعه ی این هفته بیایی ؟
به جمالت… به جلالت… دل ما را بربایی…
♥♥♥
بار دیگر مژده بر ما مى ‏دهند
نور امیدى به دلها مى‏ دهند
در شب میلاد مهدى قدسیان
گل بدست پاک زهرا مى ‏دهند
در رخ مهدى خدا را بنگرد
هر که را اذن تماشا مى‏دهند . . .
♥♥♥
ترسم که شعر سنگ مزارم این شود :
“او جمال یوسف زهرا را ندید و رفت”
♥♥♥
ما را به جز خیالت، فکرى دگر نباشد / در هیچ سر خیالى زین خوبتر نباشد
کى شبروان کویت، آرند ره به سویت / عکسى ز شمع رویت تا راهبر نباشد . . .
♥♥♥
بر مشامم می رسد هر لحظه بوی انتظار
بر دلم ترسم بماند آرزوی وصل یار
تشنه دیدار یارم ، ای اجل مهلت بده
تا ببینم با دو چشمم چهره زیبای یار
♥♥♥
اى دل! بشارت مى ‏دهم،خوش روزگارى مى ‏رسد
یا درد و غم طى مى ‏شود، یا شهریارى مى‏ رسد
گر کارگردان جهان، باشد خداى مهربان
این کشتى طوفان زده، هم بر کنارى مى ‏رسد . . .
♥♥♥
زیباست یادت ، ببین اگر خودت باشی چه غوغایی بپا میشود مهدی جان !
♥♥♥
سحرگاهان نسیمى عیسوى دم
مشام خاکیان را کرد خرّم
گلى در ماه شعبان زاد نرگس
که شعبان شد ز میلادش معظّم . . .
♥♥♥
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران
تا از دلم بشویی غم های روزگاران
♥♥♥
دوستان هنگام بینایى شد
طلعت مهدى تماشایى شده
این امید هر نبى و هر ولی ‏است
پاى تا سر، هم محمد، هم على است
این پسر چشم و چراغ فاطمه است
این گل امید باغ فاطمه است . . .
♥♥♥
هر روزی که می گذرد، یک روز به ظهور امام زمان نزدیک تر می شویم؛
اما به خود امام زمان چطور؟
♥♥♥
ای خوشا وقتی که بگشایم نظر در روی دوست
سر نهم در خط جانان ، جان دهم بر بوی دوست
من نشاطی را نمی‌جویم به جز اندوه عشق
من بهشتی را نمی خواهم به غیر از کوی دوست
♥♥♥
سر راهت در انتظارم
برده هجرت صبر و قرارم
جز ظهورت ای گل زهرا
به خدا حاجتی ندارم
♥♥♥
وفا ندیده ای از من قبول اما خوب
خودت به رحمت شاهانه عادتم دادی…
♥♥♥
صبحدم پیک مسیحا دم جانان آمد / گفت برخیز که آرام دل و جان آمد
سحر از پرده نشینان حریم خلوت / نغمه برخاست که شاهنشه خوبان آمد . . .
♥♥♥
بر چهره پر ز نور مهدی صلوات
بر جان و دل صبور مهدی صلوات
تا امر فرج شود مهیا بفرست
بهر فرج و ظهور مهدی صلوات
♥♥♥
دوری از مهر رخت ای مه تابان تا کی ؟
ریزم از دست غمت اشک چو باران تا کی ؟
نرسد دست به دامان وصالت تا چند
آخر ای صبح امید این شب هجران تا کی ؟
♥♥♥
ای کاش که انتظار معنی میشد
بیتابی جویبار معنی میشد
وقتی که سحر شکوفه صبح دمید
با آمدنت بهار معنی میشد
♥♥♥
آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد
شاید دعای مادرت زهرا بگیرد
آقا بیا تا با ظهور چشم هایت
این چشم های ما کمی تقوا بگیرد
♥♥♥
هر روز ساعت دلم را عقب میکشم تا خیال کنم دیر نکرده ای هنوز !
الهم عجل لولیک الفرج …
♥♥♥
شب تا سحر بسوزم ، دیده به در بدوزم
چون شمع نیمه جانم در انتظار مهدی
جمعه به جمعه نالم ، ناله برد مجالم
یاسین و ندبه خوانم در انتظار مهدی
♥♥♥
ترا نادیدن ما غم نباشد
که در خیلت به از ما کم نباشد
من از دست تو در عالم نهم روی
ولیکن چون تو در عالم نباشد
♥♥♥
خوش به حال “زمان” که “صاحبش” تویی …
♥♥♥
یادمان باشد اگر تنگی دل غوغا کرد
مهدی فاطمه تنهاست ، ازو یاد کنیم
♥♥♥
بر منتظرین مژده بده منتظر آمد / از مهد بقا مهدى ثانى عشر آمد
ای منتظران گنج نهان می آید / آرامش جان عاشقان می آید
بر بام سحر طلایه داران ظهور / گفتند که صاحب الزمان می آید
میلاد امام زمان بر شما مبارک
♥♥♥
هم روی زمین و هم در آن بالایی
مُردیم از این بی کسی و تنهایی
این جمعه گذشت و جمعه های دیگر
آقا دلمان گرفت ، کی می آیی ؟
♥♥♥
دوست داشتن تو خرج دارد ، دل مایه دار می خواهد !
♥♥♥
مـژده‌ی آمـدنت قیمـت جـان می‌ارزد
تاری از موی تو آقـا به جهـان می‌ارزد
السلام علیک یا صاحب الزمان
بهترین هدیه به امام زمان عج ترک یک گناه است
♥♥♥
روا بود که گریبان ز حجر تو پاره کنم
دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم ؟
♥♥♥
ای وارث تاج و تخت محمود بیا / مرآت صفات پاک معبود بیا
خلق آرزوی بهشت موعود کنند / والله تویی بهشت موعود بیا
عید شعبان مبارک باد
♥♥♥
غیر از تو مرا دلبر و دلدار نباشد
دل نیست هر آندل که ترا یار نباشد
شادم که غم هجر تو گردیده نصیبم
بهتر ز غم هجر تو غمخوار نباشد

 

اى گل که ولاى تو در جان من است / داغ غم دورى تو مهمان من است

یک لحظه بیابه جان زهرا سوگند / جاى قدمت به روى چشمان من است . . .

♥♥♥

کاش مهدى به جهان چهره هویدا مى‏ کرد / گره از مشکل پیچیده ى ما وا مى ‏کرد

کاش مى ‏آمد و با آمدنش از ره لطف / قبر مخفى شده ى فاطمه پیدا مى ‏کرد . . .

♥♥♥

اى وارث ذوالفقار مولا برگرد! / اى نور دو چشم آل طاها، برگرد

ما شعله به شعله سوختیم از غم یاس / اى منتقم حضرت زهرا، برگرد . . .

♥♥♥

اى وارث ذوالفقار مولا برگرد! / اى نور دو چشم آل طاها، برگرد

ما شعله به شعله سوختیم از غم یاس / اى منتقم حضرت زهرا، برگرد . . .

♥♥♥

گفتم فراغ تاکی؟

گفتم که روی خوبت،از من چرا نهان است؟ / گفتا تو خود حجابی ، ورنه رخم عیان است

گفتم که از که پرسم ، جانا نشان کویت ؟ / گفتا نشان چه پرسی،آن کوی بی نشان است

گفتم مرا غم تو ، خوشتر ز شادمانی / گفتا که در ره ما ، غم نیز شادمان است

گفتم که سوخت جانم، از آتش نهانم / گفتا آن که سوخت او را، کی ناله یا فغان است

گفتم فراغ تا کی؟گفتا که تا تو هستی / گفتم نفس همین است ، گفتاسخن همان است

گفتم که حاجتی هست ، گفتا بخواه از ما / گفتم غمم بیفزا، گفتا که رایگان است

گفتم ازم بپذیر،این نیم جان که دارم / گفتا نگاه دارش،غمخانه ی تو جان است

♥♥♥

به انتظار تو نشستن، اشتباه ماست ، به انتظار تو باید ایستاد . . .

(میلاد مبارک)

♥♥♥

امشب ز کرَم حق گُهرى داد به نرجس / وز برج ولایت قمرى داد به نرجس

خوش باش که حق بال و پرى داد به نرجس / برخیز که زیبا پسرى داد به نرجس . . .

♥♥♥

بر منتظرین مژده بده منتظر آمد / از مهد بقا مهدى ثانى عشر آمد

ای منتظران گنج نهان می آید / آرامش جان عاشقان می آید

بر بام سحر طلایه داران ظهور / گفتند که صاحب الزمان می آید . . .

♥♥♥

ما غایبیم، او منتظر آمدن ماست . . .

(میلاد مبارک)

♥♥♥

هر روزی که می گذرد، یک روز به ظهور امام زمان نزدیک تر می شویم

اما به خود امام زمان چطور . . . ؟

♥♥♥

یا مهدی ، ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق

میلاد تو قصیده بی انتهاییست که تنها خدا بیت آخرش را می داند

بیا و حسن ختام زمان باش . . .

♥♥♥

خدایا با نور امام مهدی، همه‌ی تاریکی‌ها را روشن کن

(میلاد نور مبارک)

♥♥♥

خداوندا رسان از ما سلامش / به گوش ما رسان یارب کلامش

بسوز سینه ى مجروح زهرا / نما تعجیل در امر قیامش

(عید شما مبارک)

♥♥♥

آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح

نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست . . .

میلاد مهدی موعود مبارک باد

♥♥♥

مهدی جان! به روسیاهی‌مان نگاه نکن و به دستهایمان که خالی و گنهکارند

قلبمان را ببین که هر روز، صبح و شام تو را می‌خوانند . . .

♥♥♥

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، برپاکننده قسط و عدل

منتقم خون حسین(ع)، حضرت ولیعصر، امام زمان،

مهدی موعود (عج) بر عموم شیعیان جهان مبارک باد . . .

♥♥♥

ای منتظر، غمگین مباش قدری تحمل بیشتر

گردی به پا شد از افق گویا سواری می‌رسد . . .

♥♥♥

امام کاظم (ع):

جسم او از دیدگان غایب ولی یاد او در دل های مؤمنین زنده خواهد بود . . .

♥♥♥

پیامبر اکرم(ص):

در دولت او مردم آنچنان در رفاه و آسایشی به سر می برند

که هرگز نظیر آن دیده نشده است . . .

♥♥♥

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند / نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند

مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار / من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند . . .

♥♥♥

میلاد دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، امام عصر و الزمان مبارک . . .

♥♥♥

شد نیمه ی شعبان و جهان گشت جوان

از مقدم پاک آن ولی سبحان

آن پرده نشین کاخ وحدت امروز

بنمود رخ از پرده و گردید عیان

ولادت امام زمان(ع) مبارک باد

♥♥♥

ای وارث تاج و تخت محمود بیا / مرآت صفات پاک معبود بیا

خلق آرزوی بهشت موعود کنند / والله تویی بهشت موعود بیا

عید شعبان مبارک باد

♥♥♥

مـژده‌ی آمـدنت قیمـت جـان می‌ارزد

تاری از موی تو آقـا به جهـان می‌ارزد

السلام علیک یا صاحب الزمان

بهترین هدیه به امام زمان عج ترک یک گناه است

♥♥♥

بر منتظرین مژده بده منتظر آمد / از مهد بقا مهدى ثانى عشر آمد

ای منتظران گنج نهان می آید / آرامش جان عاشقان می آید

بر بام سحر طلایه داران ظهور / گفتند که صاحب الزمان می آید

میلاد امام زمان بر شما مبارک

 

 

شعبان بهانه اي است براي دوستي با خدا ، لحظه هايت سرشار از اين دوستي باد.

 

 

 

خدايا !

تو آنچناني که من دوست دارم...

پس مرا آنچنان کن که تو دوست داري

اللهم عجل لوليک الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه امين

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

کاش مي شد اشک را تهديد کرد مدت لبخند را تمديد کرد


کاش مي شد در ميان لحظه ها لحظه ي ديدار را نزديک کرد


ميلاد نور پيشاپيش مبارک

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3) آن که بي باده کند جان مرا مست کجاست ؟ آن که بيرون کنداز جان و دلم دست کجاست؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آن که سوگند خورم جز به سر او نخورم آن که سوگند من و توبه ام اشگست کجاست

 

 

 

کجايى اى هميشه پيدا از پس ابرهاى غيبت؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

در کودکي خوانده بوديم" آن مرد درباران آمد"؛ غافل ازاينکه تاآن مردنيايد، باران نمي بارد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

6) هنوزم انتظارو انتظار است هنوزم دل به "ســيــنـــه" بي قرار است


هنوزم خواب ميبينم به شبها همان مردي که بر اسبي سوار است


همان مردي که جمعه آيد روزي ... و اين پايان خوب انتظار است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات بر جان و دل صبور مهدي صلوات


تا امر فرج شود مهيا بفرست بهر فرج و ظهور مهدي صلوات

 

 

 

عزيز ديدنت را بهانه بسيار داريم اما بها نه

کلاس اول خوانديم " آن مرد در باران آمد " ...

اکنون مي فهميم تا آن مرد نيايد باران نخواهد آمد ...

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

خدايا !

آنچنان زمين گيرم نکن که هنگام ظهور مولا توان برخاستن نداشته باشم ...

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

مهدي جان !

روا بود که گريبان ز حجر تو پاره کنم ...

دلم هواي تو کرده بگو چه چاره کنم ...

اللهم عجل لوليک الفرج

تا کسي رخ ننمايد ز کسي دل نبرد

دلبر ما دل ما برد و ز ما رخ ننمود

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدي

چه بغضها که در گلو رسوب شد نيامدي

 

 

 

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات

بر جان و دل صبور مهدي صلوات

تا امر فرج شود مهيا بفرست

بهر فرج و ظهور مهدي صلوات

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


بي تو اي صاحب زمان

بي قرارم هر زمان

از غم هجر تو من دلخسته ام

همچو مرغي بال و پر بشکسته ام

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ما معتقديم که عشق سر خواهد زد

بر پشت ستم کسي تير خواهد زد

سوگند به هر چهارده آيه نور

سوگند به زخم هاي سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر مي گردد

مهدي به ميان شيعه برمي گردد

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اگر تو نيايي سيلي ظالمان هميشه بر گونه مظلومان مي خورد و صداي ظالم همه جا به گوش مي رسد ...

 

 

 

اللهم عجل لوليک الفرج

کامل بتاب و رخ بنما ...

اگر تو ياري کني جسمم آرام مي گيرد...

پس فکري براي دل بي تابم کن ...

اللهم عجل لوليک الفرج


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


فقط توئي که مي تواني داد عدالت سر دهي ... چون تو زاييده حقي ...

اللهم عجل لوليک الفرج


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

شد نیمه ی شعبان و جهان گشت جوان / از مقدم پاک آن ولی سبحان

آن پرده نشین کاخ وحدت امروز  / بنمود رخ از پرده و گردید عیان
ولادت امام زمان(ع) مبارک باد

.

.

.

مـژده‌ی آمـدنت قیمـت جـان می‌ارزد  / تاری از موی تو آقـا به جهـان می‌ارزد

السلام علیک یا صاحب الزمان

بهترین هدیه به امام زمان عج ترک یک گناه است

.

.

اس ام اس تبریک نیمه شعبان ۹5,اس ام اس تبریک ولادت امام زمان (عج)

.

.

بر منتظرین مژده بده منتظر آمد

از مهد بقا مهدى ثانى عشر آمد
ای منتظران گنج نهان می آید

آرامش جان عاشقان می آید
بر بام سحر طلایه داران ظهور

گفتند که صاحب الزمان می آید

میلاد امام زمان بر شما مبارک…

.

.

.

عصر انتظار، ولادتت را به جشن گرفته است، ای گل نرگس
چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میلاد توست، مهدی زهرا
خجسته باد میلاد مولود نجات…

.

.

.

طلوع نزدیک است اگر بخواهیم
ظهور تو زیباتر از ظهور همه‌ی زیبایی‌هاست
چشم به راه زیباترین بهاریم
خدایا انتظار چقدر دیر می‌گذرد
با صد نگاه خسته، صدا می‌زنیم تو را
بیایید همه منتظر آمدنش شویم

.

.

اس ام اس نیمه شعبان

اس ام اس تبریک ولادت امام زمان (عج)

.

.

ای منتظران گنج نهان می آید  / آرامش جان عاشقان می آید
بر بام سحر طلایه داران ظهور  / گفتند که صاحب الزمان می آید
ولادت امام زمان(ع) مبارک باد

.

.

.

میلاد مهدی(عج) ، تصنیف سرخ ترانه های انتظار
بر عموم مسلمین جهان مبارک باد…

.

.

.

امشب بوی خدا نمودم حس

نرجس دارد به دامنش نرگس
سعید و مسعود است ،حجت معبود است

گل چمن آرا ، مهدی موعود است
عید شما مبارک

.

.

اس ام اس ولادت امام زمان (عج)

پیامک تبریک نیمه شعبان ۹۳ , اس ام اس برای نیمه شعبان ۹۳

.

.

آمد گه شادمانی ای مردم / آن وعده ی آسمانی ای مردم
ای زنده دلان ظهور نزدیک است / هنگام ظهور نور نزدیک است
آن ماه به چاه رفته باز آید / قائم به اقامه ی نماز آید

.

.

.

برخیز که حجت خدا می آید

رحمت زحریم کبریا می آید
از گلشن عسگری گذر کن که سحر

بوی گل نرگس از فضا می آید . . .
نیمه شعبان بر شما مبارک

.

.

.

نیمه ی شعبان گل نرگس شکفت

چلچله از شادمانی شب نخفت
آبشار یک لحظه آرام شد ، نریخت

تا که رازش با گل نرگس بگفت
سرو حیران شد از آن فر و جلال

ماه فرو مانده در آن حسن جمال
نیمه شعبان را به شما تبریک عرض می کنم…

 

 

عزیز دیدنت را بهانه بسیار داریم اما بها نه

 

کلاس اول خواندیم " آن مرد در باران آمد " …

 

اکنون می فهمیم تا آن مرد نیاید باران نخواهد آمد …

 

اللهم عجل لولیک الفرج

 

.

 

.

 

.

 

خدایا !

 

آنچنان زمین گیرم نکن که هنگام ظهور مولا توان برخاستن نداشته باشم …

 

اللهم عجل لولیک الفرج

 

.

 

.

 

.

 

مهدی جان !

 

روا بود که گریبان ز حجر تو پاره کنم …

 

دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم …

 

اللهم عجل لولیک الفرج

 

تا کسی رخ ننماید ز کسی دل نبرد

 

دلبر ما دل ما برد و ز ما رخ ننمود

 

اللهم عجل لولیک الفرج

 

.

 

.

 

.

 

برخیز که حجت خدا می آید / رحمت زحریم کبریا می آید

 

از گلشن عسگری گذر کن که سحر / بوی گل نرگس از فضا می آید

 

ولادت امام زمان(ع) مبارک باد

 

.

 

.

 

.

 

ای منتظران گنج نهان می آید

 

آرامش جان عاشقان می آید

 

بر بام سحر طلایه داران ظهور

 

گفتند که صاحب الزمان می آید

 

ولادت امام زمان(ع) مبارک باد

 

.

 

.

 

.

 

قدم ‌هایت بوسه‌گاه چشم‌هایمان ای گل نرگس

 

جشن میلادت کاش به ضیافت ظهور می‌پیوست

 

میلاد نرگس پنهان گرامی باد

 

.

 

.

 

.

 

سر راهت در انتظارم

 

برده هجرت صبر و قرارم

 

جز ظهورت ای گل زهرا

 

به خدا حاجتی ندارم

 

.

 

.

 

.

 

شد نیمه ی شعبان و جهان گشت جوان

 

از مقدم پاک آن ولی سبحان

 

آن پرده نشین کاخ وحدت امروز

 

بنمود رخ از پرده و گردید عیان

 

.

 

.

 

.

 

همه هست آرزویم که بیینم از تو رویی

 

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی

 

به کسی جمال خود را ننموده‏ای و ببینم

 

همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی

 

.

 

.

 

.

 

سلام بر مهدی امت‌ها

 

سلام بر عدل مشهور جهان

 

سلام بر ماه تابان

 

سلام بر خورشید تاریکی‌های پنهان

 

سلام بر ماه شب چهاردهم

 

سلام بر بهار مردم و خرمی روزگاران

 

سلام بر نور دیدگان مردم

 

خدایا با نور (امام مهدی) همه‌ی تاریکی‌ها را روشن کن.

 

.

 

.

 

.

 

درود بر شما ای دعوت کننده‌ی مردم به سوی خدا

 

سلام بر میثاق الهی

 

درود بر تو در تمام ساعات شب و سراسر روز

 

سلام بر تو به هنگام صبح و شام

 

سلام بر فرزند نورهای درخشان

 

.

 

.

 

.

 

سلام بر تو ای نور خدا

 

درود بر تو ای کشتی نجات

 

سلام بر چشمه‌ی حیات و زندگی

 

ای امام زمان به فریادم برس

 

.

 

.

 

.

 

شب میلاد تو، هنگامه گشودن پنجره های امید است به روی بغضِ ستم دیدگان بی پناه تاریخ.

 

.

 

.

 

.

 

خجسته باد بزم قدسیان در صبحی که آفتاب زمین و آسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع می کند.

 

 

 

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد / بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد

سوگند به هر چهارده آیه نور / سوگند به زخم های سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر می گردد / مهدی به میان شیعه برمی گردد

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره

و المستشهدین بین یدیه . . .

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

ای منتظران گنج نهان می آید / آرامش جان عاشقان می آید

بر بام سحر طلایه داران ظهور / گفتند که صاحب الزمان می آید . . .

میلاد آقا امام زمان بر همگان مبارک

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

سِرّی که فقط خدا از آن آگاه است / مهدی گل بی خزان آل الله است

ای منتظران حضرتش برخیزید / پیغام دوباره سحر در راه است . . .

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

قائم آل نور، یا مهدی / عطر سبز حضور، یا مهدی

تا همیشه صبور می مانیم / در هوای ظهور، یا مهدی

اینک که شده ولادتت ای جانا / جلوه نور به دنیا بنما یا مهدی

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

غیر از تو مرا دلبر و دلدار نباشد / دل نیست هر آندل که ترا یار نباشد

شادم که غم هجر توگردیده نصیبم / بهتر ز غم هجر تو غمخوار نباشد . . .

ولادت امام مهدی(عج) بر شما مبارک

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

بود محرابم ابروی تو ای دوست / نمازم جانب کوی تو ای دوست

اگر حبل المتین فرموده قرآن / نباشد غیر گیسوی تو ای دوست . . .

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی / من ظهور لحظه ها را می شمارم تا بیایی

خاک لایق نیست تا به رویش پا گذاری / در مسیرت جان فشانم گل بکارم تا بیایی . . .

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

خواهی که در پناه کرامات سرمدی / ایمن شوی زفتنه و ایمن زهر بدی

لبریز کن زعطر گلِ نور سینه را / با ذکر سبز یک صلوات محمدی . . .

تعجیل در فرج آقا صلوات

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

آهوی رمیده ای که بر می گردی / پیغام سپیده ای که برمی گردی

گفتیم شبی سیاه از غم داریم / انگار شنیده ای که بر می گردی . . .

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

میلاد نور بر شما مبارک

خدایا ، درک دوران سبز ظهور دولت عشق را نصیب ما بگردان

آمین . . .

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

تفعل زدم نیمه ی شب به قرآن / کتابی که از وحی شیرازه دارد

برای دلم آیه ی صبر آمد / ولی نازنین ،صبر ، اندازه دارد . . .

(اللهم عجل لولیک الفرج)

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم

سالها منتظر سیصد و اندی مردانیم آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم

اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید به گمانم که بنا نیست یارش باشیم . . .

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

دوست دارم که یک شب جمعه/ صبح گردد به رسم خوش عهدی

ناگهان بشنوم زسمت حجاز/ نغمه ی دلخوش انا المهدی

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

بی خبر از همه عالم زتو خواهم خبری یا فرج الله

دلخوشم گر زتو آید خبر مختصری یا فرج الله

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

روزی در برگه تقویم خواهند نگاشت

تعطیل رسمی – روز ظهور حضرت ولی‌عصر«ع»

ولادت امام مهدی(عج) بر شما مبارک

 

 اس ام اس مخصوص نیمه شعبان سال 1390

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد / بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد

سوگند به هر چهارده آیه نور / سوگند به زخم های سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر می گردد / مهدی به میان شیعه برمی گردد

 

 

 

 

ای منتظران گنج نهان می آید /  آرامش جان عاشقان می آید

بر بام سحر طلایه داران ظهور /  گفتند که صاحب الزمان می آید  . . .

میلاد آقا امام زمان بر همگان مبارک

.

.

.

به انتظار تو نشستن ، اشتباه ماست ، به انتظار تو باید ایستاد . . .

میلادت مبارک . . .

.

.

.

امشب بوی خدا نمودم حس / نرجس دارد به دامنش نرگس

سعید و مسعود است ،حجت معبود است / گل چمن آرا ، مهدی موعود است

عید شما مبارک

.

.

.

یا مهدی ( عج ) ! ای نقطه شروع شفق ، ای مجری حق!

میلاد تو ، قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت آخرش را می داند ؛ بیا و حُسن ختام زمان باش !

.

.

.

خداوندا رسان از ما سلامش / به گوش ما رسان یارب کلامش

بسوز سینه ى مجروح زهرا / نما تعجیل در امر قیامش

عید شما مبارک

.

.

.

هر روزی که می گذرد ، یک روز به ظهور امام زمان نزدیک تر می شویم

اما به خود امام زمان چطور . . . ؟

.

.

.

ما غایبیم ، او منتظر آمدن ماست . . .

(  میلادت مبارک )

.

.

.

میلاد دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت ، امام عصر و الزمان مبارک . . .

.

.

.

ای مخزن سر کردگار ادرکنی

ای هم تو نهان هم آشکار ادرکنی

بگزیده برای خویش هرکس یاری

ای در دو جهان مرا تو یار ادرکنی . . .

میلاد امام زمان بر شما مبارک

.

.

.

ای وارث تاج و تخت محمود بیا / مرآت صفات پاک معبود بیا

خلق آرزوی بهشت موعود کنند / والله تویی بهشت موعود بیا

عید شعبان مبارک باد

.

.

.

میلادت مبارک باد ، ای سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی تو ، هماره دعای فرج را زمزمه می کنند . . .

.

.

.

خدایا با نور امام مهدی ، همه‌ی تاریکی‌ ها را روشن کن . . .

میلاد نور مبارک

.

.

.

سر راهت در انتظارم

برده هجرت صبر و قرارم

جز ظهورت ای گل زهرا

به خدا حاجتی ندارم

.

.

.

خجسته باد بزم قدسیان در صبحی که آفتاب زمین و آسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع می کند . . .

.

.

.

ای دل شیدای ما ، گرم تمنّای تو

کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو

گر چه نهانی ز چشم ، دل نبود ناامید

می رسد آخر به هم چشم من و پای تو

نیمه ی شعبان بود روز امید بشر

شادی امروز ما نهضت فردای تو

.

.

.

اهل آسمان و زمین بوسیله ی ظهور او خوشحال می شوند . پرندگان هوا و ماهیان دریا نیز با ظهور او شادی می کنند . ( امام صادق علیه السلام )

سلامتی و تعجیل در فرجش “ صلوات ”

.

.

.

کاش از لطف شبی یاد ز ما می‌کردی / یاد از عاشق افتاده ز پا می‌کردی

کاش بیمار فراقت که ز پا افتاده / با نگاه ملکوتی تو دوا می‌کردی

یا مهدی ادرکنی ، عید شما مبارک

 

 

قدم ‌هایت بوسه‌گاه چشم‌هایمان ای گل نرگس

جشن میلادت کاش به ضیافت ظهور می‌پیوست

میلاد نرگس پنهان گرامی باد

 

.

 

.

 

.

 

آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح،

نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست .

میلاد مهدی موعود مبارک باد

 

.

 

.

 

.

 

عصر انتظار، ولادتت را به جشن گرفته است، ای گل نرگس

چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میلاد توست، مهدی زهرا

خجسته باد میلاد مولود نجات

 

.

 

.

 

.

 

مـژده‌ی آمـدنت قیمـت جـان می‌ارزد

تاری از موی تو آقـا به جهـان می‌ارزد

السلام علیک یا صاحب الزمان

بهترین هدیه به امام زمان عج ترک یک گناه است

 

.

 

.

 

.

 

اهل آسمان و زمین بوسیله ی ظهور او خوشحال می شوند. پرندگان هوا

و ماهیان دریا نیز با ظهور او شادی می کنند. امام صادق علیه السلام

سلامتی و تعجیل در فرجش “صلوات”

 

.

 

.

 

.

 

کاش از لطف شبی یاد ز ما می‌کردی / یاد از عاشق افتاده ز پا می‌کردی

کاش بیمار فراقت که ز پا افتاده / با نگاه ملکوتی تو دوا می‌کردی

یا مهدی ادرکنی

عید شما مبارک

 

.

 

.

 

.

 

ای وارث تاج و تخت محمود بیا / مرآت صفات پاک معبود بیا

خلق آرزوی بهشت موعود کنند / والله تویی بهشت موعود بیا

عید شما مبارک

 

.

 

.

 

.

 

غزل طایر قدسی از لسان الغیب / دارم امید که نور بصرم باز آید

آنکه غایب شده است از نظرم باز آید / گرمیِ دل خنکای جگرم باز آید

ولادت امام زمان بر شما مبارک

 

.

 

.

 

.

 

ای مخزن سر کردگار ادرکنی

ای هم تو نهان هم آشکار ادرکنی

بگزیده برای خویش هرکس یاری

ای در دو جهان مرا تو یار ادرکنی . . .

میلاد امام زمان بر شما مبارک

 

.

 

.

 

.

 

گویند کسان که روز عید آمده است

این نکته بطبع من بعید آمده است

روزیست به ماعید که گویند همه

زان یار سفرکرده نوید آمده است

ولادت امام زمان(عج) مبارک

 

.

 

.

 

.

 

امشب بوی خدا نمودم حس / نرجس دارد به دامنش نرگس

سعید و مسعود است ،حجت معبود است/گل چمن آرا ، مهدی موعود است

عید شما مبارک

 

.

 

.

 

.

 

گرفته مُلک حق / ز مقدمش رونق

به گوش جان آید / ندای جاء الحق

ولادت آخرین ذخیره ی الهی ، بهار دلها، یوسف زهرا، تبریک و تهنیت

 

.

 

.

 

.

 

ای دل شیدای ما، گرم تمنّای تو

کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو

گر چه نهانی ز چشم، دل نبود ناامید

می رسد آخر به هم چشم من و پای تو

نیمه ی شعبان بود روز امید بشر

شادی امروز ما نهضت فردای تو

 

.

 

.

 

.

 

میلاد امام مهدی(عج) سفینه نجات و امید حیات، بر عاشقانش مبارک باد.

 

.

 

.

 

.

 

میلاد حجت خدا، دوازدهمین ساغر الهی بر منتظران جمالش مبارک باد.

 

.

 

.

 

.

 

هر روزی که می گذرد، یک روز به ظهور امام زمان نزدیک تر می شویم؛ اما به خود امام زمان چطور؟

 

.

 

.

 

.

 

اوست که در انتظار تواست تا پرده‌ی غیبت را بدری و چهره‌ی دل‌آرایش را به مشاهده بنشینی، او غائب نیست؛ از هر حاضری حاضرتر است، این تویی که غائبی، تو باید حاضر شوی، او منتظر توست.

 

 

 

 

 

* * * * * * * * *اس ام اس نیمه شعبان* * * * * * * *

 

هنوزم انتظارو انتظار است هنوزم دل به سینه بی قرار است

 

 

* * * * * * * * *اس ام اس نیمه شعبان* * * * * * * *

 

کاش می شد اشک را تهدید کرد مدت لبخند را تمدید کرد

میلاد نور پیشاپیش مبارک

 

* * * * * * * * *اس ام اس نیمه شعبان* * * * * * * *

 

در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند

ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

 

 

* * * * * * * * *اس ام اس نیمه شعبان* * * * * * * *

 

به امید روزی که متن تمام اس ام اس ها یک جمله باشد و آن :

مهدی آمد

 

 

* * * * * * * * *اس ام اس نیمه شعبان* * * * * * * *

 

دیرگاهیست در درونم غوغایی برپاست...

به گمانم که کسی می آید!

شاید تو باشی،

ای موعود!

 

عصر یک جمعه دلگیر،

 

دلم گفت: بگویم، بنویسم

 

که چرا عشق به انسان نرسیدست،

 

چرا آب به انسان نرسیدست،

 

و هنوزم که هنوز است، غم عشق به پایان نرسیدست

 

بگو حافظ دل خسته ز شیراز بیاید،

 

بنویسد که هنوزم که هنوز است،

 

چرا یوسف گم گشته به کنعان نرسیدست و

 

چرا کلبه احزان به گلستان نرسیدست

 

عصر این جمعه دلگیر،

 

وجود تو کنار دل هر بی دل آشفته شود حس

 

کجایی گل نرگس؟

 

 * * * * * * * * *اس ام اس نیمه شعبان* * * * * * * *

 

عمریست که از حضور او جا ماندیم

در غربت سرد خویش تنها ماندیم

او منتظر است تا که ما برگردیم

ماییم که در غیبت کبری ماندیم

 

* * * * * * * * *اس ام اس نیمه شعبان* * * * * * * *

 

مهدی جان!

صبح بی تو ، رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد

بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد

 

 

* * * * * * * * *اس ام اس نیمه شعبان* * * * * * * *

 

 

 

 

 

اس ام اس نیمه شعبان

.

آید آن صبح درخشانى که من مى ‏خواستم

روشنى بخش دل و جانى، که من مى‏ خواستم

از نسیم جانفزاى گلشن آل رسول

بشکفد گلهاى بستانى که من مى ‏خواستم . . .

.

.

.

جهت دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد

نگهم خواب ندارد

قلمم گوشه ی دفتر

غزل ناب ندارد

همه گویند به انگشت اشاره مگر این عاشق دیوانه دلسوخته ارباب ندارد ؟

تو کجایی ؟

شده ام باز هوایی

چه شود جمعه ی این هفته بیایی ؟

به جمالت… به جلالت… دل ما را بربایی…

.

.

.

بار دیگر مژده بر ما مى ‏دهند

نور امیدى به دلها مى‏ دهند

در شب میلاد مهدى قدسیان

گل بدست پاک زهرا مى ‏دهند

در رخ مهدى خدا را بنگرد

هر که را اذن تماشا مى‏دهند . . .

.

اس ام اس نیمه شعبان

.

ترسم که شعر سنگ مزارم این شود :

“او جمال یوسف زهرا را ندید و رفت”

.

.

.

ما را به جز خیالت، فکرى دگر نباشد / در هیچ سر خیالى زین خوبتر نباشد

کى شبروان کویت، آرند ره به سویت / عکسى ز شمع رویت تا راهبر نباشد . . .

.

.

www.4funs.ir

.

.

بر مشامم می رسد هر لحظه بوی انتظار

بر دلم ترسم بماند آرزوی وصل یار

تشنه دیدار یارم ، ای اجل مهلت بده

تا ببینم با دو چشمم چهره زیبای یار

.

.

.

اى دل! بشارت مى ‏دهم،خوش روزگارى مى ‏رسد

یا درد و غم طى مى ‏شود، یا شهریارى مى‏ رسد

گر کارگردان جهان، باشد خداى مهربان

این کشتى طوفان زده، هم بر کنارى مى ‏رسد . . .

.

.

.

زیباست یادت ، ببین اگر خودت باشی چه غوغایی بپا میشود مهدی جان !

.

.

.

سحرگاهان نسیمى عیسوى دم

مشام خاکیان را کرد خرّم

گلى در ماه شعبان زاد نرگس

که شعبان شد ز میلادش معظّم . . .

.

اس ام اس نیمه شعبان

.

روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران

تا از دلم بشویی غم های روزگاران

.

.

.

دوستان هنگام بینایى شد

طلعت مهدى تماشایى شده

این امید هر نبى و هر ولی ‏است

پاى تا سر، هم محمد، هم على است

این پسر چشم و چراغ فاطمه است

این گل امید باغ فاطمه است . . .

.

.

.

هر روزی که می گذرد، یک روز به ظهور امام زمان نزدیک تر می شویم؛

اما به خود امام زمان چطور؟

.

.

.

ای خوشا وقتی که بگشایم نظر در روی دوست

سر نهم در خط جانان ، جان دهم بر بوی دوست

من نشاطی را نمی‌جویم به جز اندوه عشق

من بهشتی را نمی خواهم به غیر از کوی دوست

.

.

.

سر راهت در انتظارم

برده هجرت صبر و قرارم

جز ظهورت ای گل زهرا

به خدا حاجتی ندارم

.

.

.

وفا ندیده ای از من قبول اما خوب

خودت به رحمت شاهانه عادتم دادی…

.

اس ام اس نیمه شعبان

.

صبحدم پیک مسیحا دم جانان آمد / گفت برخیز که آرام دل و جان آمد

سحر از پرده نشینان حریم خلوت / نغمه برخاست که شاهنشه خوبان آمد . . .

.

.

.

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات

بر جان و دل صبور مهدی صلوات

تا امر فرج شود مهیا بفرست

بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

.

.

.

دوری از مهر رخت ای مه تابان تا کی ؟

ریزم از دست غمت اشک چو باران تا کی ؟

نرسد دست به دامان وصالت تا چند

آخر ای صبح امید این شب هجران تا کی ؟

.

.

.

ای کاش که انتظار معنی میشد

بیتابی جویبار معنی میشد

وقتی که سحر شکوفه صبح دمید

با آمدنت بهار معنی میشد

.

اس ام اس نیمه شعبان

.

آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد

شاید دعای مادرت زهرا بگیرد

آقا بیا تا با ظهور چشم هایت

این چشم های ما کمی تقوا بگیرد

.

.

.

هر روز ساعت دلم را عقب میکشم تا خیال کنم دیر نکرده ای هنوز !

الهم عجل لولیک الفرج …

.

.

.

شب تا سحر بسوزم ، دیده به در بدوزم

چون شمع نیمه جانم در انتظار مهدی

جمعه به جمعه نالم ، ناله برد مجالم

یاسین و ندبه خوانم در انتظار مهدی

.

.

.

ترا نادیدن ما غم نباشد

که در خیلت به از ما کم نباشد

من از دست تو در عالم نهم روی

ولیکن چون تو در عالم نباشد

.

.

.

خوش به حال “زمان” که “صاحبش” تویی …

.

اس ام اس نیمه شعبان

.

یادمان باشد اگر تنگی دل غوغا کرد

مهدی فاطمه تنهاست ، ازو یاد کنیم

.

.

.

بر منتظرین مژده بده منتظر آمد / از مهد بقا مهدى ثانى عشر آمد

ای منتظران گنج نهان می آید / آرامش جان عاشقان می آید

بر بام سحر طلایه داران ظهور / گفتند که صاحب الزمان می آید

میلاد امام زمان بر شما مبارک

.

.

.

هم روی زمین و هم در آن بالایی

مُردیم از این بی کسی و تنهایی

این جمعه گذشت و جمعه های دیگر

آقا دلمان گرفت ، کی می آیی ؟

.

 

 

 

 

آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح،

نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست .

میلاد مهدی موعود مبارک باد

::::

::::

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند

نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند

مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار

من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند

ولادت امام زمان(ع) مبارک باد

::::

::::

شد نیمه ی شعبان و جهان گشت جوان

از مقدم پاک آن ولی سبحان

آن پرده نشین کاخ وحدت امروز

بنمود رخ از پرده و گردید عیان

ولادت امام زمان(ع) مبارک باد

::::

::::

ای وارث تاج و تخت محمود بیا / مرآت صفات پاک معبود بیا

خلق آرزوی بهشت موعود کنند / والله تویی بهشت موعود بیا

عید شعبان مبارک باد

::::

::::

مـژده‌ی آمـدنت قیمـت جـان می‌ارزد

تاری از موی تو آقـا به جهـان می‌ارزد

السلام علیک یا صاحب الزمان

بهترین هدیه به امام زمان عج ترک یک گناه است

::::

::::

طلوع نزدیک است اگر بخواهیم

ظهور تو زیباتر از ظهور همه‌ی زیبایی‌هاست

چشم به راه زیباترین بهاریم

خدایا انتظار چقدر دیر می‌گذرد

با صد نگاه خسته، صدا می‌زنیم تو را

بیایید همه منتظر آمدنش شویم

::::

::::

برخیز که حجت خدا می آید / رحمت زحریم کبریا می آید

از گلشن عسگری گذر کن که سحر / بوی گل نرگس از فضا می آید

ولادت امام زمان(ع) مبارک باد

::::

::::

ای منتظران گنج نهان می آید

آرامش جان عاشقان می آید

بر بام سحر طلایه داران ظهور

گفتند که صاحب الزمان می آید

ولادت امام زمان(ع) مبارک باد

::::

::::

قدم ‌هایت بوسه‌گاه چشم‌هایمان ای گل نرگس

جشن میلادت کاش به ضیافت ظهور می‌پیوست

میلاد نرگس پنهان گرامی باد

::::

::::

سر راهت در انتظارم

برده هجرت صبر و قرارم

جز ظهورت ای گل زهرا

به خدا حاجتی ندارم

 

 

 

 

اس ام اس نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

اگر که آمدی من رفته بودم

اسیر سال و ماه و هفته بودم

دعایم کن دوباره جان بگیرم

بیایم در رکاب تو بمیرم

.

.

.

اس ام اس تبریک نیمه شعبان ۱۳۹۵

.

.

.

به امید جمعه ای که متن تمام پیامک ها یک جمله باشد و آن : مهدی آمد

.

.

.

پیامک تبریک نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

کاش می شد در میان لحظه ها لحظه ی دیدار را نزدیک کرد

کاش می شد واژه ها را شست و انتظار را تفسیر کرد . . .

.

.

.

  متن تبریک نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

ترسم بمیرم از غم هجران تو یابن الحسن(عج) در آرزوى دیدن دوران تو یا بن الحسن(عج) روزى اگر چشمان من افتد بروى ماه تو این نیمه جان را مى کنم قربان تو یابن الحسن(عج)

.

.

.

پیام تبریک نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

عمریست که از حضور او جا ماندیم

در غربت سرد خویش تنها ماندیم

او منتظر است تا که ما برگردیم

ماییم که در غیبت کبری ماندیم . . .

.

.

.

تبریک نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

ای گم شده ی مردم عالم، تو کجایی؟

من هر جمعه که آید به امیدم که بیایی

.

.

.

اس ام اس تبریک نیمه شعبان

.

.

.

سوسوی ستارگان آسمان در التهاب انتظار فرج توست

پس بیا و آسمان و زمین را گلستان کن که این خانه، خانه توست.

.

.

.

اس ام اس نیمه شعبان

.

.

.

شد نیمه ی شعبان و جهان گشت جوان

از مقدم پاک آن ولی سبحان

آن پرده نشین کاخ وحدت امروز

بنمود رخ از پرده و گردید عیان

ولادت امام زمان(ع) مبارک باد

.

.

.

اس ام اس تبریک نیمه شعبان جدید ۹۵

.

.

.

سعید و مسعود است، حجت معبود است

گل چمن آرا ، مهدی موعود است

ولادت امام زمان (عج) و نیمه شعبان مبارک

.

.

.

اس ام اس جدید نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

دعا میکنم غرق باران شوی چو بوی خوش یاس و ریحان شوی چو یاران مهدی شمارش کنند دعا میکنم جزء یاران شوی

.

.

.

اس ام اس نیمه شعبان سال ۹۵

.

.

.

ای کاش که همنشین گلها باشیم , از نسل بزرگ موج و دریا باشیم , ای کاش که در رکاب آقا یک تن , از سیصد و سیزده نفر ما باشیم

التماس دعای خیر

.

.

.

اس ام اس تبریک عید نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

یارب نظر عنایتى بر ما کن

حکم فرج امام ما امضا کن

ما را به ارادت شهیدان حسین(ع)

در زمره یاوران او احصا کن

 

 

 

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات

بر جان و دل صبور مهدی صلوات

تا امر فرج شود مهیا بفرست

بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

.

.

 

بقیه در ادامه مطلب…

.

 

اس ام اس نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

نیمه ی شعبان رسیده فکر مهمانی کنیم

کوی و برزن را به یاد او چراغانی کنیم

کیست او؟ مولود پاکی از تبار عسگری

بر قدوم این گل نرگس در افشانی کنیم

.

.

.

 

متن اس ام اس ولادت امام زمان و نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

سامــــرا امشب چه نازی می کند

بـــــر زمینهــا یکه تـــــازی می کند

روز میـــــلاد گـــل نــرگس زشـــور

آسمـــــان هم عشقبــازی می کند

.

.

.

اس ام اس ولادت امام زمان و نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت

یک قدم مانده، زمین شوق شکفتن دارد

.

.

.

اس ام اس ولادت امام زمان ۹۵

.

.

.

میلاد مهدی(عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار، بر عموم مسلمین جهان مبارک باد!

.

.

.

پیامک ولادت امام زمان ۹۵

.

.

.

ای مخزن سر کردگار ادرکنی

ای هم تو نهان هم آشکار ادرکنی

بگزیده برای خویش هرکس یاری

ای در دو جهان مرا تو یار ادرکنی . . .

میلاد امام زمان (عج) و نیمه شعبان بر شما مبارک

.

.

.

اس ام اس نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد

شاید دعای مادرت زهرا بگیرد

آقا بیا تا با ظهور چشم هایت

این چشم های ما کمی تقوا بگیرد

.

.

.

پیامک نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

ای یوسف زهرا کی می‌آیی تا این تقویم مانده بر دیوار انتظار را،

ورق زنی و مرهم نگاه مهربانت را بر زخم دل نشانی.

.

.

.

متن تبریک نیمه شعبان ۹۵

.

.

.

تا چند پی نام و نشانی باشیم

یا در طلب جهان فانی باشیم

حالا که رسیده وقت بیعت با عشق

عشق است که صاحب الزمانی باشیم

.

.

.

اس ام اس ولادت امام زمان (عج) ۹۵

.

.

.

مـژده‌ی آمـدنت  قیمـت جـان می‌ارزد

تاری از موی تو آقـا به جهـان می‌ارزد

السلام علیک یا صاحب الزمان

بهترین هدیه به امام زمان (عج) ترک یک گناه است

.

.

.

اس ام اس تبریک ولادت امام زمان (عج) ۹۵

.

.

.

گفتم که خدا مرا مرادی بفرست

طوفان زده‏ ام مرا نجاتی بفرست

فرمود که با زمزمه یا مهدی

نذر گل نرگس صلواتی بفرست

.

.

.

بخش نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ميزکار

Panel

جستجو

Search
تبلیغات
§قــالب گــراف§
قالب گراف وبسايتي پراز قالب هاي
زيبا و حرفه اي ومخصوص وبلاگها
WWW.GHALEBGRAPH.IR
§يار گمنام§
يارگمنام رسانه اي فرهنگي مذهبي
به همراه مقالات و فايل هاي گرافيکي مذهبي
WWW.YARGOMNAM.IR
§عنوان سايت شما§
چند سطري در مورد سايت شما
براي سفارش تبليغات کليک کنيد.
WWW.YourSite.IR
§عنوان سايت شما§
چند سطري در مورد سايت شما
براي سفارش تبليغات کليک کنيد.
WWW.YourSite.IR