close
رزرو هتل
طنز خانم ها,طنز کلمه,طنز جمله,طنز زن,طنز زنها

طنز خانم ها,طنز کلمه,طنز جمله,طنز زن,طنز زنها

طنز خانم ها,طنز کلمه,طنز جمله,طنز زن,طنز زنها,
طنز نوشته کلمه هایی که زنان برای پایان دادن به مکالمه‏ هایی استفاده می‏کنند