یک روش سریع برای باز کردن کفش های تنگ - تک عکس

روش سریع,باز کردن کفش تنگ,picone.ir,تک عکس,
تک عکس:اگر کفش ها تنها کمی برایتان تنگ است و پاها راهنگام پوشیدن در کوتاه مدت آزار نمی دهد تنها کافی است آنها را برای یک یا دو روز بپوشید تا جا باز کنند. اما اگ
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب