۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس - تک عکس

۵ اسفند,روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی,روز مهندس,picone.ir,تک عکس,
تک عکس:ابوجعفر محمدبن محمد معروف به خواجه نصيرالدين در سال 597 ق در طوس به دنيا آمد. ابتدا علوم عقلي و نقلي و حكمت مشاء و سپس رياضيات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبيات
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب