۲۵ اسفند پایان سرایش شاهنامه - تک عکس

۲۵ اسفند,پایان سرایش شاهنامه,picone.ir,تک عکس,
تک عکس:شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زادهٔ ۳۱۹ -۳۹۷ شمسی) حماسه‌ای منظوم و شامل حدود ۶۰٬۰۰۰ بیت است که در روز 25 اسفند سال 388 شمسی (400 قمری و 1010 م
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب