close
رزرو هتل
انهدام باند فاشیست های تهران + جزئیات

انهدام باند فاشیست های تهران + جزئیات

انهدام باند فاشیست های تهران,جزئیات انهدام باند فاشیست های تهران,
در اجرای دستور بازپرس دادسرای ناحیه 33 شهید مقدس مبنی بر جلب و دستگیری یکی از اراذل و اوباش سطح یک شهر تهران به هویت \"بهنام\" 40 ساله