close
رزرو هتل
خواب آتش افروختن - تک عکس

خواب آتش افروختن - تک عکس

خواب آتش افروختن,تعبیر خواب آتش افروختن,تعبير خواب اتش افروختن,
اگر آتش افروخت تا اهل جائی را بسوزاند، از اهالی آنجا غیبت و بدگوئی می کند. اگر ببیند در آتشدان بی امید غذا پختن آتش افروخت ، دلیل آن باشد که با مردمی از خویشان
تک عکس