close
رزرو هتل
خواب آتش زنه - تک عکس

خواب آتش زنه - تک عکس

تعبیر خواب آتش زنه,
اگر ببیند که نتوانست از آتش زنه آتش بیرون آورد، دلیل آن باشد که در پی کسب مال می رود اما موفق نمی شود.